Flowmon

Oznámení o doplnění pořadu valné hromady konané dne 25.09.2020

10.09.20

Představenstvo akciové společnosti Flowmon Networks a.s. oznamuje, že na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře se program valné hromady společnosti konané 25. září 2020 doplňuje o další body detailně specifikované v příloze. Příloha také obsahuje samotný návrh kvalifikovaného akcionáře. Pro otevření přílohy je potřeba mít k dispozici heslo, které bylo zasláno akcionářům na jejich adresu sídla nebo bydliště dle seznamu akcionářů spolu s listinnou verzí pozvánky.

Stáhnout přílohu (soubor zip)