IP Data Retention Systém

Společnost Flowmon Networks nabízí ověřený systém pro uchovávaní IP provozních a lokalizačních údajů společnosti. Toto řešení představuje spolehlivý způsob generování a uložení síťových statistik v síti provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012.

IP data retention

Vlastnosti a výhody

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps

  • Možnost nasazení i v případě NATování

  • Podpora IPv4, IPv6

  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, garance zpracování každého paketu

  • Snadná a neinvazivní instalace do infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)

  • Splnění požadavků vyhlášky o elektronické komunikaci

  • Možnost rozšíření systému o funkcionalitu datového odposlechu

Architektura DR systému

Data Retention řešení společnosti Flowmon Networks je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou.

"Řešení Flowmon používáme pro monitoring zahraničních tranzitních linek. Oceňuji vysoký výkon sond i kolektorů a také přístup výrobce, který reflektuje naše požadavky na nové vlastnosti řešení“

Jiří Vaja, manažer datových sítí společnosti UPC

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Flowmon sonda

Flowmon sondy vždy poskytují přesný a detailní monitoring síťového provozu i pro 100 G sítě.

Flowmon kolektor

Získejte absolutní kontrolu nad děním ve vaší sítí s výkonným NetFlow/IPFIX kolektorem.

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.